Мениджмънт в свинефермите

Ключов момент за рентабилността във фермите е увеличаване броят на прасенцата.
Първата стъпка за осъществяването на това е цялостно запълване на родилните боксове. Този
калкулатор ще Ви помогне по-лесно да определите броя на свинете, които трябва да въведете във всяка група, за да постигнете тази цел.
Изчислението трябва да бъде направено веднага след като свинете-майки са се опрасили

Вашите данни Настоящо опрасване * Попълването на тази информация е задължително.

question
Моля попълнете в полето question
question
Моля попълнете в полето question
Моля попълнете в полето question
Моля попълнете в полето question Моля попълнете в полето

Вашите данни Следващо опрасване * Попълването на тази информация е задължително.

question
Моля попълнете в полето question Моля попълнете в полето
еквивалентно на: